Podmínky soutěže Lord Loyd

I. Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatel soutěže:
MOKATE Czech s.r.o.
se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ 108 00
IČO: 253 78 449
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127090
(dále jen „Pořadatel“)

Organizátor soutěže:
Socialsharks s.r.o.
se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 014 17 070
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206086
(dále jen „Organizátor“)

II. Základní informace:

Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky soutěže Loyd 2021 (dále jen „Soutěž“), která probíhá na facebookové stránce Loyd CZ: https://www.facebook.com/LOYDCZ (dále jen „FB stránka Loyd CZ“) pro uživatele s kontaktní adresou na území České republiky, kterou provozuje Pořadatel Soutěže. Soutěž současně probíhá také na Slovensku, a to na facebookové stránce Loyd SK: https://www.facebook.com/LOYDSK (dále jen „FB stránka Loyd SK“) (Loyd CZ a Loyd SK společně dále také jako „FB stránky“).

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) od 1. 10. 2021 do 1. 3. 2022 (dále jen „Doba konání Soutěže“). Vyhlašování výherců bude probíhat po celou Dobu konání Soutěže v soukromých zprávách výhercům od FB stránek prostřednictvím Messenger Bota.

Tento dokument upravuje pravidla Soutěže pro soutěžící s kontaktní adresou na území České republiky. Pravidla pro slovenské soutěžící a část Soutěže probíhající na FB stránce Loyd SK jsou ve slovenském jazyce sepsána zde.

III. Kdo se může Soutěže účastnit:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování v České republice a zřízený vlastní aktivní profilový účet na sociální síti Facebook (dále jen „Facebook“) a splní tyto podmínky Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

Soutěžící musí být po Dobu trvání Soutěže zaregistrovaným uživatelem s aktivním účtem na Facebooku a splňovat veškerá pravidla jeho užití. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu facebookový účet Soutěžícího, může Organizátor Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

Každý Soutěžící se smí účastnit pouze jediným facebookovým účtem. Použije-li totožný Soutěžící více facebookových účtů k účasti v Soutěži, budou všechny jeho odpovědi ze všech takových účtů ze Soutěže vyřazeny. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze facebookový účet jiné osoby, i v takovém případě budou odpovědi Soutěžícího vyřazeny.

Každý Soutěžící se smí účastnit pouze jediným facebookovým účtem. Použije-li totožný Soutěžící více facebookových účtů k účasti v Soutěži, budou všechny jeho odpovědi ze všech takových účtů ze Soutěže vyřazeny. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze facebookový účet jiné osoby, i v takovém případě budou odpovědi Soutěžícího vyřazeny.

Organizátor může podle svého uvážení vyřadit ze Soutěže jakéhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže nebo pokud je k tomu důvodné podezření. V případě vyřazení Soutěžícího ze Soutěže nemá Organizátor povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému Soutěžícímu nevzniká vůči Organizátorovi ani Pořadateli žádný právní nárok.

IV. Jak probíhá Soutěž a její hodnocení:

Soutěže se mohou Soutěžící zúčastnit zakoupením soutěžních balení čaje značky Loyd, které v balení obsahují unikátní soutěžní kód (dále jen „Soutěžní kód“).

Soutěžní kódy se nacházejí v těchto produktech:
• 3102242 Borůvky & ostružiny 20*2g
• 3102241 Maliny & jahody 20*2g
• 3102240 Šípek & jablko 20*2g
• 3102355 Švestky & skořice 20*2g
• 3102848 Lesní plody 20*2g
• 3102964 Brusinky a Maliny 20*2g
• 3103070 Maliny s rakytníkem 20*2g
• 3103071 Borůvky s brusinkou 20*2g
• 3103072 Jahody s vanilkou 20*2g
• 3103486 Sladká višeň 20*2g
• 3103488 Osvěžující pomeranč 20*2,2g
• 3103680 Malina & Citrón 20*2g
• 3103681 Mandarinky & Zázvor 20*2g
• 3103682 Broskve & Citrón 20*2g
• 3102354 Ananas & hruška 20*2g
které jsou dostupné v obchodních řetězcích Kaufland, Ahold, Tesco, Billa, Penny Market a Globus na území ČR.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nepřetržitou dostupnost produktů se Soutěžním kódem v uvedených řetězcích po celou Dobu konání Soutěže.

V Soutěži je možné získat následující výhry:
a) v období od 1. 10. 2021 – 30. 1. 2022:
• 600x plecháček Loyd (dodáváno Pořadatelem),
• 60x poukázka na nákup knih v e-shopu Knihy Dobrovský (dodáváno Pořadatelem),
• 20x elektronická čtečka knih (dodáváno Pořadatelem),
b) v období od 1. 10. 2021 – 1. 3. 2022:
• 10% sleva na nákup knih v e-shopu Knihy Dobrovský, kterou obdrží každý Soutěžící, který zadá do Messenger Bota podle postupu níže Soutěžní kód (dodáváno Pořadatelem)
(dále jen “Výhry” nebo jednotlivě jako “Výhra”). Výhry jsou společné pro Soutěžící z České a Slovenské republiky.

Po provedení nákupu Soutěžící zadá Soutěžní kód v Messenger Botovi na FB stránce Loyd CZ. Ihned po zadání Soutěžního kódu se kód automaticky přidá do seznamu zadaných Soutěžních kódů vedeného Pořadatelem, ze kterého se budou náhodně losovat výherci, které Pořadatel odmění Výhrou, a to celkem ve dvou kolech konaných dne 30. 11. 2021 a 30. 1. 2022. Soutěžící zjistí, zda se stal výhercem po každém kole (dále jen „Výherce“), kdy bude kontaktován Messenger Botem FB stránky Loyd CZ. Seznam, ze kterého Pořadatel losuje Výherce, se po celou Dobu konání Soutěže nemění, je společný pro Soutěžící z České republiky a Slovenské republiky a losuje se tak náhodně losovacím zařízením ze všech zadaných Soutěžních kódů od začátku Doby konání Soutěže.

Výherci s doručovací adresou v České republice budou muset kontaktovat Organizátora Soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na FB stránce Loyd CZ, zaslané ze svého osobního účtu náležícímu Výherci, a to do čtrnácti (14) dnů od oznámení Výhry Messenger Botem. Ostatní Soutěžící nebudou nijak vyrozuměni.

K následnému uplatnění nároku na Výhru musí mít každý Soutěžící uschovanou účtenku od nákupu soutěžního balení se Soutěžním kódem, který byl výherní. Bez této účtenky nebude možné Výherci předat Výhru. Čitelně vyfocenou nebo nascanovanou účtenku Výherce zašle soukromou zprávou FB stránce Loyd CZ podle pokynů Organizátora.

Každý Soutěžící může vyhrát více Výher.

V případě neočekávaných komplikací může Pořadatel nahradit výše uvedené Výhry jinými věcnými cenami stejné i nižší hodnoty. Výherce Soutěže nemá právo po Organizátorovi ani Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na Výhru nebo Výhru odmítne, mohou Organizátor i Pořadatel použít Výhru k jiným účelům.

Nárok na Výhru nelze převádět na jiného Soutěžícího nebo jinou osobu.

Soutěžící si je vědom, že na účast v Soutěži ani na Výhru nemá právní nárok, tedy je nemůže právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Organizátor ani Pořadatel nenesou odpovědnost za to, že se informace o získání Výhry k Výherci nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.

V. Předání Výhry:

Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána na adresu, kterou sdělí prostřednictvím soukromé zprávy zaslané FB stránce Loyd CZ, a to do třiceti (30) dnů od zaslání výzvy Organizátora k zaslání údajů pro doručení. Kromě adresy sdělí Výherce Organizátorovi další nezbytné údaje pro zaslání Výhry (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo).

V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme nebo jinak neposkytne součinnost v rámci předání Výhry, nemůže vydání Výhry dále požadovat a je zcela na Organizátorovi a Pořadateli, zda použijí Výhru k jiným účelům.

VI. Ochrana osobních údajů:

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle osobního facebookového účtu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese shark@socialsharks.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

V případě Výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu tří (3) let od konce Doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.

Soutěžící uděluje pro případ získání Výhry bezplatné svolení s užitím svého jména, příjmení nebo kombinace jména a příjmení dle osobního facebookového účtu v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele nebo Organizátora, a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu tří (3) let od konce Doby konání Soutěže.

Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel:
• Organizátor Soutěže,
• případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva: • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
• požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává,
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat výmaz těchto osobních údajů,
• právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele,
• na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

VII. Závěrečná ustanovení

Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou zveřejněny webové stránce PokladLoyd.cz/pravidla, a zavazuje se je dodržovat.

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Facebookem ani s ním není spojena.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za funkčnost Facebooku, FB stránek nebo za technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet.

Organizátor i Pořadatel Soutěže jsou oprávněni jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět Výhry. V případě změny pravidel Soutěže nahraje Pořadatel jejich aktuální znění na příslušnou webovou stránku, která oznamuje Soutěž.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této Soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou Soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: customercare@socialsharks.cz.

V Praze dne 1. 10. 2021

Dodatek pravidel k extra kolu soutěže ze dne 31-01-2022 naleznete zde Poklad Lorda Loyda - Dodatek k pravidlům 31-01-2022.pdf